رویدادهای مهم ۲ تیر۹۷ در خبر ۲۰

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته کارگروه ویژه ای تشکیل داده ایم تا فعالیت سوداگران بازارهای چهارگانه ارز، سکه، خودرو و مسکن را با دقت رصد شود.