بررسی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال ۹۶

رئیس قوه قضاییه: در سال ۹۶ حدود ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده( با احتساب تکراری ها) مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.