طرح لرزه ای سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه های فولادی

سازه
سازه های فولادی
دانلود پایان نامه طرح لرزه ای سازه
دانلود پایان نامه مهندسی عمران
دانلود پایان نامه طرح لرزه ای سازه های فولادی
دانلود پایان نامه رشته عمران
دانلود پایان نامه عمران

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

طرح لرزه ای سازه های فولادی

مقدمه:

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق، رفتار سازه ای معین، نسبت مقاومت به وزن مناسب، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست.

 

راهکار هایی که برای طراحی و بهسازی لرزه ای سازه‌های فولادی وجود دارد می توان به اختصار به شرح زیر بیان کرد:

 

مهاربندی در سازه های فولادی و یا تقویت مهاربندی موجود

کار عمده‌ای که در جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه های فولادی می توان انجام داد، کنترل طراحی لرزه‌ای مهاربندی سازه می‌باشد. در صورت عدم کفایت مکانیزم های مقاومت جانبی سازه، می توان اقدام به ایجاد مهاربندی در سازه نمود که این کار از طریق برداشتن تیغه ها میسر می باشد. در طراحی لرزه‌ای و تقویت ساختمان‍ها که در بخش بعدی بیشتر شرح می‌شود, غالباً سه هدف عمده وجود دارد:

 

– افزایش مقاومت ساختمان در برابر بارهای جانبی

– افزایش شکل‌پذیری ساختمان

– افزایش مقاومت به همراه افزایش شکل‌پذیری ساختمان

 

متقارن کردن سیستم های مهاربندی

برای جلوگیری از پیچش در سازه ، تقارن مهاربندی ها ضروری است. بنابر این با بررسی سازه می توان از نحوه مهاربندی آن آگاهی حاصل کرده و در صورت عدم تقارن آن، باید با افزودن مهاربندی در طراحی لرزه‌ای به متقارن کردن آن پرداخت.

 

کاهش بارهای مرده ساختمان

در ساختمانهای موجود معمولا از سقفها و دیوارهای ضخیم و سنگین استفاده شده که می‌توان با برداشتن بارهای اضافی کمک مؤثری به کاستن نیروهای لرزه‌ای نمود.

 

تقویت اتصالات سازه‌ای

اتصالات بادبندها و اتصال تیرها به ستونها بایستی تقویت شوند. البته در غالب اوقات به تقویت خود اعضای ستون و تیر نیز نیاز خواهد بود.

 

بهسازی دیوارهای موجود

یکسری از دیوارهای موجود در قابهای فولادی را می‌توان به صورت میانقاب و نوعی سیستم مقاوم جانبی طراحی نمود و بقیه دیوارها نیز به هر حال بایستی در اثر زلزله به آوار تبدیل نشوند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سازه

سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه

 

 

 

فهرست مطالب

فصل یكم ؛ تعاریف 5

1-1 نمادها 5

2-1 عبارات و اصطلاحات 7

 

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد 15

1-2 ملاحظات كلی 15

 

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح 16

1-3 فولاد مصرفی 16

2-3 جوش 16

3-3 پیچ 16

 

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها 17

1-4 ملاحظات كلی 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح  17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته  17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار 18

 

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات 19

1-5 ملاحظات كلی 19

2-5 اتصالات جوشی 19

3-5 اتصالات پیچی 20

 

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا  21

1-6 ملاحظات كلی 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا 21

3-6 كمانش موضعی 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله  23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی  24

24  k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای 24

7-6 اتصالات پای ستون 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای 25

 

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای 27

1-7 ملاحظات كلی 27

 

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه 28

1-8 ملاحظات كلی 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك 28

3-8 اتصال تیر به ستون 29

4-8 چشمه اتصال 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال 38

5-8 ورقهای پیوستگی 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر 40

7-8 تیرها 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون 42

 

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط 43

1-9 ملاحظات كلی 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك 43

3-9 اتصال تیر به ستون 43

4-9 چشمه اتصال 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال  44

5 ورق های پیوستگی 44 -9

6-9 تیرها 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون 45

 

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی 46

1-10 ملاحظات كلی 46

2-10 اتصال تیر به ستون 46

3-10 چشمه اتصال  46

-1-3-10 برش چشمه اتصال  46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال  46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال 46

4-10 ورقهای پیوستگی 46

5-10 تیرها 47

6-10 ستونها 47

 

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه 48

1-11 ملاحظات كلی  48

2-11 اعضای مهاربندی 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی 49

4-11 اتصالات مهاربندها 50

-1-4-11 نیروی طراحی  50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند  50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال 51

5-11 تیرها 51

-1-5-11 ملاحظات كلی 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل  51

6-11 ستونها و وصلههای ستون  53

 

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی 55

1-12 ملاحظات كلی 55

2-12 اعضای مهاربندی 55

3-12 توزیع نیروی جانبی 55

4-12 اتصالات مهاربندها 55

-1-4-12 نیروی طراحی  55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال  56

5-12 تیرها 56

6-12 ستونها و وصله ستونها  56

 

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا 57

1-13 ملاحظات كلی  57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده 58

4-13 تیر پیوند 58

-1-4-13 محدودیت ها 58

-2-4-13 برش تیر پیوند  59

59 γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند  61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند 62

-1-5-13 نیروهای طراحی 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون  64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند 64

6-13 طراحی مهاربندها  64

-1-6-13 نیروی طراحی  64

-2-6-13 جزییات مهاربندها  64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها  65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند 65

 

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه  67

1-14 ملاحظات كلی  67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه  67

-1-2-14 تیرها 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون 68

-3-2-14 مهاربندها 68

-4-2-14 اتصالات 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی 69

-1-3-14 تیرها 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون 69

-3-3-14 مهاربندها 69

-4-3-14 اتصالات 69

4-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده واگرا 70

-1-4-14 مدل سازی و تحلیل 70

-2-4-14 تیرها 70

-3-4-14 ستونها و وصله های ستون 70

-4-4-14 مهاربندها 70

-5-4-14 اتصالات 70

5-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خشمی متوسط با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه  71

-1-5-14 تیرها 71

-2-5-14 ستونها و وصلههای ستون 71

-3-5-14 مهاربندها 71

-4-5-14 اتصالات 72

6-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی متوسط با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی 72

-1-6-14 تیرها 72

-2-6-14 ستونها و وصلههای ستون 72

-3-6-14 مهاربندها 73

-4-6-14 اتصالات 73

 

فصل پانزدهم ؛ نظامنامه تضمین كیفیت 74

و بازرسی كار 74 (NDT) 1-15 مسؤولین انجام آزمایشهای غیرمخرب جوش

2-15 مدارك فنی پیمانكار 74

3-15 مدارك عامل تضمین كیفیت 75

4-15 نقاط تحت بازرسی و تناوب بازرسی 75

5-15 بازرسی چشمی جوش 75

جوشها 77 (NDT) 6-15 آزمایشهای غیرمخرب

7-15 بازرس پیچها 79

8-15 بازرسیهای دیگر 81

 • پاورپوینت صنعت برق کشور

  پاورپوینت صنعت برق کشور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت صنعت برق کشور جهت رشته برق در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ارائه مطالب در دو بخش:…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری سازگاری اجتماعی در دانشجویان

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری سازگاری اجتماعی در دانشجویان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی مبانی نظری سازگاری اجتماعی در دانشجویان پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی در دانشجویان پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی در دانشجویان چارچوب…

 • پرسشنامه افسردگی بک 13سوالی ویرایش دوم

  پرسشنامه افسردگی بک 13سوالی ویرایش دوم ابعاد پرسشنامه افسردگی بک اعتبار و پایایی پرسشنامه افسردگی بک تحلیل پرسشنامه افسردگی بک روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی بک پرسشنامه افسردگی بک 13سوالی نحوه نمره گذاری پرسشنامه افسردگی بک منبع پرسشنامه افسردگی بک…

 • بررسی روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله

  بررسی روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله پایان نامه قرارداد اختیار معامله تعریف قرارداد اختیار معامله قرارداد اختیار معامله چیست؟ مفهوم قرارداد اختیار معامله سقوط قرارداد اختیار معامله خاتمه قرارداد اختیار معامله درون بازار بورس روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله رفتن…

 • پاورپوینت روش های پیشگیری از بارداری

  پاورپوینت روش های پیشگیری از بارداری دانلود پاورپوینت روش های پیشگیری از بارداری پاورپوینت انواع روش های پیشگیری از بارداری پاورپوینت آموزش روش های پیشگیری از بارداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روش های پیشگیری از بارداری جهت رشته…

 • دانلود تحقیق در مورد تعهد سازمانی و تفکر سازنده  docx

  دانلود تحقیق در مورد تعهد سازمانی و تفکر سازنده  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • ابعاد استفاده از خلاقیت کارکنان در جهت جذب منابع مالی

  ابعاد استفاده از خلاقیت کارکنان در جهت جذب منابع مالی خلاقیت مشتری مداری جذب منابع مالی خدمت به مشتری ابعاد استفاده از خلاقیت کارکنان بررسی ابعاد استفاده از خلاقیت کارکنان در جهت جذب منابع مالی و ارائه خدمات به مشتریان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم عامل های ابری 76 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم عامل های ابری 76 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سیستم عامل های ابری مبانی نظری سیستم عامل های ابری پیشینه تحقیق سیستم عامل های ابری پیشینه داخلی سیستم عامل های ابری…

 • دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

  دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 دانلود مجموعه آزمایشات شیمی تجزیه 1 دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 دانلود گزارش آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 خرید گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 فروش…

 • پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

  پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کلمات کلیدی : مدل چابکی شریفی و ژانگ پرسشنامه چابکی سازمانی دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی 61 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی 61 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه احساس امنیت شغلی مبانی نظری احساس امنیت شغلی پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی پیشینه داخلی احساس امنیت شغلی پیشینه خارجی احساس امنیت شغلی…

 • پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی

  پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی استراتژی در سازمان های ورزشی پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی رويكردهای برنامهريزی استراتژیک استرتژی سازمانی چیست سطوح استراتژی استراتژیهای سطح مشارکتی استراتژی چرخش…

 • پاورپوینت قارچ شناسی پزشکی

  پاورپوینت قارچ شناسی پزشکی پاورپوینت قارچ شناسی پزشکی تحقیق قارچ شناسی پزشکی مقاله قارچ شناسی پزشکی بررسی قارچ شناسی پزشکی بيماريهاي سيستميك ناشي از پاتوژنهاي حقيقي بيماريهاي سيستميك ناشي ازفرصت طلبها علايم باليني تظاهرات بالینی کاندیدیازیس دستگاه گوارش رفتن به…

 • پاورپوینت بررسی جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری

  پاورپوینت بررسی جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری تحقیق جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری تعریف کسادی و رکود ویژگی‌های دوران رکود افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری ویژگی‌های سرمایه‌گذاران در دوران…

 • دانلود پاورپوینت کتاب بهداشت روان 2

  دانلود پاورپوینت کتاب بهداشت روان 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب بهداشت روان 2 جهت رشته پزشکی در 202 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       «بهداشت روانی؛ یعنی…

 • تشریح دیدگاه های مختلف شادمانی با تاکید بر ویژگیهای شادکامی

  تشریح دیدگاه های مختلف شادمانی با تاکید بر ویژگیهای شادکامی نظریه های شادمانی شادکامی از دیدگاه روانشناختی شادکامی از دیدگاه جامعه شناختی ویژگیهای اصلی افراد شادکام مقالات شادکامی شادکامی doc پایان نامه شادکامی شادکامی چیست تعریف شادکامی در روانشناسی نظریه…

 • بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم

  بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت وضعیت هزینه یابی موجود در صنایع استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع پیاده سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع امکان‌سنجی طراحی هزینه‌یابی…

 • بررسی اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان با توجه به ویژگی های آن

  بررسی اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان با توجه به ویژگی های آن ویژگی های آیات الاحکام در التبیان اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان تشریعی بودن آیات الاحکام از نگاه شیخ طوسی ویژگی های محتوایی…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان فرار مغزها

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان فرار مغزها Brain Drain فرار مغزها مهاجرت نخبگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان فرار مغزها علل مهاجرت نخبگان سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در…

 • پاورپوینت بیماری های کلیه و مجاری ادرار

  پاورپوینت بیماری های کلیه و مجاری ادرار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیماری های کلیه و مجاری ادرار جهت رشته ی پزشکی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای

  چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای شورای امنیت انرزی هسته ای سیاست خارجی دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی چالشهای ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی…

 • پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی مبحث جنگل برای کیست

  پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی مبحث جنگل برای کیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی مبحث جنگل برای کیست در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • بررسی تاریخچه و انواع بیمه در ایران و جهان

  بررسی تاریخچه و انواع بیمه در ایران و جهان پیشینه تحقیق صنعت بیمه انواع بیمه در ایران و جهان مروری بر صنعت بیمه  تاریخچه بیمه در جهان  تاریخچه بیمه در ایران جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی بیمه در جهان امروز…

 • جزوه درس آسیب شناسی روانی مددکاری خانواده

  جزوه درس آسیب شناسی روانی مددکاری خانواده جزوه درس آسیب شناسی روانی - مددکاری خانواده رفتن به سايت اصلي جزوه درس آسیب شناسی روانی - مددکاری خانواده به تعداد 31 صفحه pdf   شامل مباحث : تعریف آسیب شناسی روانی  تاریخچه آسیب شناسی…

 • پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری

  پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری مفاهیم سیستم ها و حسابداری تعریف سیستم ازنگاه وست چرچمن انواع سیستم در نظریه سیستمها حسابداری بعنوان یک سیستم سیستمهای فرعی سیستم حسابداری سیستمهای حسابداری چرخه درآمد چرخه…

 • بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن در بهسازی خاک

  بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن در بهسازی خاک تزریق با فشار بالا جت گروتینگ جت گروتینگ چیست اجرای جت گروتینگ انواع تزریق در خاک بررسی روش جت گروتینگ نقش جت گروتینگ در بهسازی خاک رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس مبانی نظری عزت نفس دانلود مبانی نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات نظری عزت نفس فصل دوم پایان نامه عزت نفس مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات و مبانی…

 • دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ امامت امامان معصوم

  دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ امامت امامان معصوم پاورپوینت کتاب تاریخ امامت امامان معصوم پاورپوینت کتاب تاریخ امامت پاورپوینت جزوه تاریخ امامت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ امامت امامان معصوم جهت رشته تاریخ در قالب 115 اسلاید و…

 • نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران

  نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران فرش ایرانی فرش دستباف ایران رابطه طرح و نقش فرش با اسطوره دانلود مقاله رشته هنر با عنوان نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران خرید مقاله رشته هنر انجام مقاله رشته هنر…

 • پاورپوينت لویی کان 24 اسلاید

  پاورپوينت لویی کان 24 اسلاید لویی کان ppt پاورپوينت لوئی کان دانلود دانلود پاورپوينت لوئی کان پاورپوینت در مورد لویی کان پاورپوینت معماری دانلود پاورپوینت در مورد لویی کان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت لویی کان 24 اسلاید جهت…

 • پاورپوینت درس 6 پیام آسمانی نهم مبحث خورشید پنهان

  پاورپوینت درس 6 پیام آسمانی نهم مبحث خورشید پنهان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس 6 پیام آسمانی نهم مبحث خورشید پنهان در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

  مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی 1 مبانی نظریتحلیل محتوای کتاب دین…

 • تحقیق کامل در مورد سازگاری روانشناختی

  تحقیق کامل در مورد سازگاری روانشناختی نظریه های سازگاری عوامل موثر بر سازگاری تحقیق در مورد سازگاری مدل های سازگاری روانشناختی دیدگاه های سازگاری روانشناختی تعریف سازگاری در در روانشناسی رفتن به سايت اصلي این نوشتار تحقیق کامل در مورد…

 • بررسی و تشریح ارکان اقدامات تامینی و تربیتی

  بررسی و تشریح ارکان اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان تحقیق در مورد اقدامات تامینی و تربیتی ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی از دیدگاه اسلام ارکان و…

 • اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله

  اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله پایان نامه قرارداد اختیار معامله تعریف قرارداد اختیار معامله قرارداد اختیار معامله چیست مفهوم قرارداد اختیار معامله ارکان قرارداد اختیار معامله اوصاف قرارداد اختیار معامله معایب قرارداد اختیار معامله مزایای اوصاف قرارداد…